top of page

Adwokat Paweł Nowakowski

 

Kancelaria Adwokacka 
al. Marcinkowskiego 27/1

61-745 Poznań


kom.: +48 609 794 604

tel.: +48 61 852 55 38

Adwokat Renata Nowakowska

Od 16 grudnia 2021 roku wszystkie sprawy

adw. Renaty Nowakowskiej prowadzi

adw. Cezary Nowakowski.

Adwokat Cezary Nowakowski

Kancelaria Adwokacka

 ul. Sądowa 1

63-400 Ostrów Wielkopolski


kom.: +48 608 494 407

tel.: +48 62 591 81 23

Adwokat Paweł Nowakowski urodzony w Poznaniu przedstawiciel 7-go pokolenia adwokatów w rodzinie. Do szkoły średniej uczęszczał w Sankt-Ansgar Schule prowadzonej przez Ojców Jezuitów w Hamburgu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w roku 2001. Studia prawnicze odbywał również w Niemczech na Universität Hamburg oraz na Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.


Po ukończeniu aplikacji adwokackiej w Poznaniu wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej uzyskał w 2005 roku. W latach 2005-2009 był wspólnikiem adwokackiej spółki partnerskiej Wiza Paplaczyk Nowakowski. W roku 2009 wystąpił ze spółki, by założyć kancelarię indywidualną. Od 2016 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej. Biegle włada prawniczym językiem niemieckim.

Adwokat Renata Nowakowska, z.d. Szeib,  urodziła się w Poznaniu w rodzinie o prawie dwustuletniej tradycji prawniczej. Studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła w 1973 roku. Po odbyciu aplikacji sądowej oraz adwokackiej w 1982 roku uzyskała wpis na listę adwokacką. Od tego czasu wykonuje zawód w Ostrowie Wielkopolskim.


Od 1986 do 2001 roku członek Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, a od 2001 roku do chwili obecnej przewodnicząca tejże Komisji. Od 1995 członek Zespołu Wizytatorów Rady, Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach 2004 i 2007. Odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym. Od 16 grudnia 2021 roku wpisana na listę C (lista adwokatów niewykonujących zawodu).

Adwokat Cezary Nowakowski urodził się we Włocławku. Studia prawnicze na UAM w Poznaniu ukończył w 1973 roku. Po odbyciu aplikacji sądowej oraz adwokackiej w 1979 roku uzyskał wpis na listę adwokacką i rozpoczął wykonywanie zawodu w Ostrowie Wielkopolskim. W 1990 roku został zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów i powołany na stanowisko Delegata Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w województwie kaliskim. Następnie w latach 1991-1997 jako konsul RP w Hamburgu był pracownikiem MSZ. Po zakończeniu misji dyplomatycznej wrócił do wykonywania zawodu adwokata. Od 2006 roku jest wykładowcą w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach 1981, 1992-2016, członek ORA w latach 1989-1992, 2001-2016, od 2016 Rzecznik Dyscyplinarny Izby, 1998-2002 radny z listy Unii Wolności, członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego.


Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym, zasłużony dla województwa wielkopolskiego, medalem za zasługi w rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz honorową złotą odznaką Krajowej Izby Gospodarczej. Prezes Wielkopolskiego Centrum Chopinowskiego - Antonin. Biegle włada językiem niemieckim.

bottom of page